Need Help ?
Call: +977- 061420405
  • अभिमुखीकरण कार्यक्रम

  • साक्षर कास्की घाेषणा

  • बैदेशिक रेाजगार छात्रबृत्ती वितरण

  • शिक्षक नियुक्ती

  • स्थायी शिक्षक नियुक्ती

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

नारायणप्रसाद सुवेदी
(उपसचिव, इकाई प्रमुख)

शिक्षा मन्त्रालयवाट सञ्चालित  शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवम् आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गरा

थप हेर्नुहोस

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

कास्की जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त निकायको रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्की सञ्चालनमा रहेको छ ।

थप हेर्नुहोस