Need Help ?
Call: +977- 061420405
  • जि शि का कास्की

  • साक्षर कास्की घाेषणा

  • बालमैत्री कक्षा

  • नमूना विद्यालय

  • विद्यालयमा रमाउदै विद्यार्थीहरु

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

नारायणप्रसाद सुवेदी
(इकाई प्रमुख)

शिक्षा मन्त्रालयवाट सञ्चालित  शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवम् आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गरा

थप हेर्नुहोस

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

कास्की जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त निकायको रुपमा कास्की जिल्ला शिक्षा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ ।

थप हेर्नुहोस