Need Help ?
Call: +977- 061420405

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७७।०३।१०

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना ।