Need Help ?
Call: +977- 061420405

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीको सामान खरिद तथा आपुर्ति सम्वन्धि कार्यकोलागि सूचि दर्ता गर्ने सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३।४।३२

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीको लागि आवस्यक समानहरु खरिद तथा आपुर्ति कार्य गर्नकोलागि सूचि दर्ता गर्ने सूचना यसै साथ राखिएको छ । इच्छुक फर्म कम्पनि तथा सेवा प्रदायकले आवस्यक कागजात सहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला ।