Need Help ?
Call: +977- 061420405

IEMIS बुझाउने सम्वन्धि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३।४।३२

कतिपय विद्यालयहरुले अझै सम्म पनि IEMIS नबुझाएको कारणले समस्या श्रृजना भएको हुनाले तुरुन्त बुझाउन विद्यालयहरुलाई सूचना जारी गरिएको छ । अझै पनि तोकिएको मिति भित्र नबुझाएमा त्यस्था विद्यालयहरुको नाम सर्वजनिक गरिने र कारवाहि समेत हुने व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।