Need Help ?
Call: +977- 061420405

कक्षा ११ र १२ काे छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि विद्यालय सिफारिस सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४/०४/०८

जिल्ला छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति कास्कीको मिति २०७४।४।८ को निर्णय बमोजिम यसै समितिद्वारा मिति २०७४।३।३१ गते सञ्चालन गरेको छात्रवृत्ति परीक्षामा सम्मिलित भएका परीक्षार्थीहरूमध्ये कक्षा ११ र १२को लागि छात्रवृत्ति सिफारिसमा परेका विद्यार्थीहरू तथा विद्यालयकाे सूची