Need Help ?
Call: +977- 061420405

2075 को IEMIS Update गरी Online Upload गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७५।०४।१५

2075 को IEMIS Update गरी Online Upload गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

जिल्लास्थित पूर्वप्राथमिक/Montessori देखि माध्यमिक कक्षा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयहरु (धार्मिक विद्यालय समेत)ले आफ्नो विद्यालयको २०७५ सालको IEMIS Excel Copy Update गरी Online Upload गर्नुहोला ।

Online Upload गर्ने तरिका

पूर्व प्राथमिक कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुको विवरण राखि पहिला आफ्नो विद्यालयको २०७५ सालको IEMIS EXCEL Update गर्नुहोस् ।

कुनै Brower खोली iemis.doe.gov.np मा login गर्नुहोस् ।

School ID मा IEMIS को ९ अङ्कको School Code राख्नुहोस् ।

Password का लागि सम्बन्धित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वा  गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुले गाउँपालिका शिक्षा शाखामा सम्पर्क गरी Password लिनुहोस् र उक्त Password लाई Change Password Menu बाट Change गर्नुहोस् ।

आफ्नो विद्यालयको Profile Update गर्नुहोस् र Submit गर्नुहोस् ।

आफ्नो विद्यालयको IEMIS EXCEL File मा ८ वटा Button भएको  र Year 2075 भएको एकिन गर्नुहोस् ।

Choose file मा Click गरी आफ्नो विद्यालयको IEMIS File Select गर्नुहोस् र Submit गर्नुहोस् ।

विद्यालयको Report हेर्नका लागि Generate Report Card Click गर्नुहोस् ।

पुनश्च : कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना पुरा भएपछि IEMIS EXCEL File Update गरी पुन: Online Upload गर्नुहोला ।

विद्यालयको नाम छुटेमा वा अस्पष्ट भएमा 

ऋषिराज बास्तोला - 9856035509 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्की

विश्वराज आचार्य - 9856061091 पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

भोजराज न्यौपाने - 9846640078 रुपा गाउँपालिका

लोकनाथ आचार्य - 9856002533 माछापुच्छ्रे गाउँपालिका

हिमलाल शर्मा  - 9860725120 मादी गाउँपालिका

बलराम भुगाईँ - 9846059526 अन्नपूर्ण गाउँपालिका