Need Help ?
Call: +977- 061420405

विद्यालयका कर्मचारी - विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायकको विवरण बुझाउने बारेको जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७५-०८-२५

विद्यालयका कर्मचारी -  विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायकको विवरण बुझाउने बारेको जरुरी सूचना

विवरणसँगै नियुक्ति पत्र पनि संलग्न गर्नुहोला ।