Need Help ?
Call: +977- 061420405

जि. शि. अ.

नारायणप्रसाद सुवेदी

शिक्षा मन्त्रालयवाट सञ्चालित  शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवम् आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निकायका रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागवाट स्वीकृत गरिएका वाषिर्क कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, जिल्ला स्थित विद्यालयहरुको नियमन, निरीक्षण तथा शैक्षिक सुनिश्चितताकालागि पहलकदमी गर्नु  जिल्ला शिक्षा कार्यालयको महत्वपूर्ण भुमिका  ठानिन्छ । यसका लागि जीवनोपयोगी र गुणात्मक शिक्षाको माध्यमद्वारा शिक्षित, सुसंस्कृत र समुन्नत तथा गतिशिल समाजको स्थापना र विकास गर्न सहयोग पुरयाउन गुणस्तरीय शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दुरदृष्टि रहेको छ । शिक्षालाई विकासको संवाहक बनाउन प्रारम्भिक वालविकास शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्दै अनिवार्य, निशुल्क तथा  गुणस्तरीय आधारभुत शिक्षाको अवसर विस्तार गरी गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।