Need Help ?
Call: +977- 061420405
  • शिक्षा दिवस २०७३ को अवसर

  • जि शि का कास्की

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लागि बन्दै गरेको सभाहल

  • शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल बाट नयाँ भवनको शिलान्यास गर्दै

  • जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्मा द्धारा विद्यार्थीका श्रृजनाको अवलोकन

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

नरेन्द्रराज पौडेल
(जिल्ला शिक्षा अधिकारी)

शिक्षा मन्त्रालयवाट सञ्चालित  शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवम् आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गरा

थप हेर्नुहोस

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

कास्की जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त निकायको रुपमा कास्की जिल्ला शिक्षा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ ।

थप हेर्नुहोस