Need Help ?
Call: +977- 061420405
  • फेवा ताल

  • रमणीय पोखरा

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

डिल्लीराम लुईटेल
(जिल्ला शिक्षा अधिकारी)

राष्ट्रको शैक्षिक क्षेत्र दु्रत गतिमा विकसित एवं विस्तारित भईरहेको सर्न्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयवाट सञ्चालित  नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने नि

थप हेर्नुहोस

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

कास्की जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त निकायको रुपमा कास्की जिल्ला शिक्षा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ ।

थप हेर्नुहोस