Need Help ?
Call: +977- 061420405

समाचार बिस्तारमा

IEMIS तथ्याङ्क २०७४ भर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७३ सालको परीक्षा सम्बन्धी तथा २०७४ सालको विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयका गतिविधिहरुको विवरण IEMIS भरि यहि जेष्ठ १० गते भित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीमा बुझाउनु हुन सबै पूर्वप्राथमिक विद्यालयहरु, संस्थागत सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुलाई अनुरोध छ । IEMIS को Excel File जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीबाट उपलव्ध हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउँदछौँ ।