Need Help ?
Call: +977- 061420405

समाचार बिस्तारमा

शिक्षक सेवा अायोगको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धि सूचना !!!

शिक्षक सेवा अायोगद्वारा मिति २०७४/१२/२३ गते सञ्चालन हुने परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धि सूचना !!!